Amorfati.se
Kärleken till mitt öde

Amor Fati  att kunna se ljuspunkterna i livet  och även det som har varit svårt blev erfarenheter att hantera på ett personligt plan med att göra det bästa av sin livssituation.

 

 Att använda bilder och att minnas olika händelser har blivit mycket givande i min passion att skriva och att fotografera...

Amor Fati 

Kärleken till mitt öde- En betydelse av att se på sitt liv med en kärleksfull inställning.

Våra tankar och känslor till det som vi har upplevt gav erfarenheter och kunskaper för att på nytt kunna välja det vi mår bra av.

För mig betyder växterna och djur i en trädgård upplevelser som leder till ny livsenergi.


En Läkande trädgård!

När fåglarna trivs då är det en harmonisk plats.
När humlor och bin kan ses bland blommorna då finns det framtidshopp. Att växterna återkommer år efter år...

Med bilder -en vilsam stund 

Händelser i en trädgård under olika årstider att bara kravlöst uppleva  det som sker och det vackra som växer fram.